GENETIČKO SAVJETOVANJE

Genetičko savjetovanje daje informacije o tome kako određena genetička promjena može utjecati na vas i članove vaše obitelji. Genetički savjetnik prikuplja vašu osobnu i obiteljsku anamnezu, procjenjuje vjerojatnost da vi ili član vaše obitelji nosite genetičku promjenu, daje, ukoliko je potrebno, preporuku za genetičko testiranje, objašnjava značaj rezultata testa i pomaže u razumijevanju rezultata testa kako bi osoba sama mogla donijeti odluku koja je za nju optimalna.

Genetičko savjetovanje je komunikacijski proces koji pomaže razumjeti i prilagoditi se pojavi genetičke promjene u obitelji kao i utjecaju na članove obitelji. Utjecaj može biti medicinske, psihološke i obiteljske naravi, a pojavljuje se zajedno s dijagnozom genetičkog poremećaja u obitelji.

Razlozi za genetičko savjetovanje mogu biti:

• Sumnja na nasljedne oblike raka
• Rijetke nasljedne bolesti u obitelji
• Sumnja na nasljedne kardiovaskularne poremećaje
• Trudnoća i planiranje obitelji

 

 

Genetički savjetnik vodi računa o psihološkom stanju i emocionalnoj reakciji osobe koja treba razumjeti priopćenje kako bi mogla donijeti odluku koja je za nju najbolja.

Kada potražiti genetički savjet?

Ukoliko imate osobnu ili obiteljsku anamnezu nasljedne bolesti, genetičko savjetovanje može pomoći u razumijevanju rizika za vas i članove obitelji te utvrditi potrebu za genetičkim testiranjem.

Ako ste genetičko testiranje već obavili, savjetovanje će pomoći u interpretaciji i razumijevanju utjecaja rezultata testa na osobni rizik bolesti, rizik za članove obitelji, razumijevanje prirode genetičkog poremećaja te mogućnosti djelovanja.

Savjetovanje uključuje razgovor s pacijentom uz interpretaciju osobne i obiteljske anamneze, procjenu rizika prijenosa bolesti na potomke i rizika za druge članove obitelji (ukoliko je tu procjenu moguće donijeti), objašnjava način nasljeđivanja, mogućnosti genetičkog testiranja te kako rezultati testa utječu na pacijenta i njegovu obitelj kao i mogućnosti koje se na temelju rezultata mogu poduzeti kako bi se sačuvalo i unaprijedilo zdravlje pacijenta i članova njegove obitelji te smanjio psihološki stres.