Što je Harmony prenatalni test?

Neinvazivni prenatalni test (NIPT) omogućuje uvid u zdravlje djeteta već od 10. tjedan trudnoće.

Harmony test je neinvazivni prenatalni test probira za Downov sindrom i trisomije kromosoma 18 i 13. Opcionalno može analizirati i spol djeteta te aberacije spolnih kromosoma. U potpunosti je siguran i ne predstavlja rizik za trudnoću.

Jednostavan, visoko precizan i pouzdan.

Kako funkcionira Harmony?

Za vrijeme trudnoće, vaša krv sadrži fragmente DNK vaše bebe.

Harmony analizira DNA bebe na temelju uzorka vaše krvi kako bi predvidio rizik za Downov sindrom (trisomija 21), Edwardsov sindrom (trisomija 18) i Patau sindrom (trisomija 13).

Rezultati testa stižu vašem liječniku u roku od 4 do 6 radnih dana.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije s koronavirusom, moguće je kašnjenje rezultata*

Zašto vjerovati Harmony testu?

 • Izuzetna preciznost za bilo koju dob ili kategoriju rizika

 • Analizirano je više od 1.000.000 trudnoća širom svijeta

 • Kliničke studije na više od 218 000 uzoraka svih dobnih skupina

 • Lažno pozitivna stopa manja od 0,1% za trisomije 21, 18, 13

 • Prvi izbor NIPT-a od strane liječnika širom svijeta, a provodi se u više od 100 zemalja

 • Može se učiniti već od 10. tjedna trudnoće

 • Smanjuje potrebu za naknadnim testovima koji mogu uključivati ​​invazivne postupke (poput amniocenteze)

 • Harmony test je opsežno proučavan u nizu različitih znanstvenih publikacija

 • U istraživanju pod nazivom NEXT studija, osjetljivost Harmony prenatal testa za Downov sindrom je iznosila 100%, dok je osjetljivost tradicionalnog kombiniranog testa iznosila 79%

Što Harmony test može pokazati?

 • rizik za trisomiju 21, 18 i 13

 • rizik za poremećaje broja spolnih kromosoma

 • spol bebe

 

      *U slučaju blizanačke trudnoće, analiziraju se samo kromosomi 21, 18 i 13.

Tko sve može napraviti Harmony test?

Žene bilo koje dobi ili kategorije rizika, od 10. tjedna trudnoće.

Zatraži svoj Harmony Prenatal test ODMAH!