dr.sc. Maja Barbalić

Maja Barbalić je molekularni biolog s dugogodišnjim znanstvenim iskustvom u genetici kompleksnih bolesti. Doktorirala je na PMF-u u Zagrebu. Kao postdoktorant i docent provela je 4 godine na UT Health Science Center at Houston gdje je stekla bogato znanje u istraživanjima humane genetike. Kao izvaradni profesor trenutno predaje na Medicinskom fakultetu u Splitu. Najveći dio svog vremena posvećuje osmišljavanju i uvođenju novih genetskih testova u medicinsku praksu u Hrvatskoj.

Monika Logara, mag.biol.mol.

Monika Logara je magistrirala molekularnu biologiju u Zagrebu. Veliki je entuzijast za osmišljavanje i primjenu genetičkih testova u medicinskoj praksi. Podjednako je zanima teorijski kao i laboratorijski rad. Svojim entuzijazmom i kreativnošću doprinosi razvoju i kvaliteti našeg tima.

Ana Fiolić, mag. biol. exp.

Ana Fiolić je magistrirala eksperimentalnu biologiju (fiziologiju i imunobiologiju) na PMF-u u Zagrebu. Pored dijagnostičkog potencijala genetičkih testiranja interes joj je uloga genetike u prediktivnim testiranjima koji mogu omogućiti prevenciju, odgodu bolesti i bolju kvalitetu života. Rado će Vam odgovoriti na sva pitanja koja imate o genetičkim testiranjima i savjetovanju.

Stručni suradnici:

dr.sc. Oliver Vugrek

Oliver Vugrek je molekularni biolog s dugogodišnjem iskustvom u istraživanju genetskih osnova rijetkih bolesti. Diplomirao je biologiju na Sveučilištu Albert Einstein u Ulmu. Doktorat izrađuje na Institutu Max Planck od 1992. do 1995. godine, a brani ga 1995. godine na Sveučilištu Karl Ruprechts u Heidelbergu. Nakon doktorata, kao poslijedoktorski suradnik, provodi po godinu dana u Institutu Max Planck te dvije godine na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri. Na Institutu Ruđer Bošković zapošljava se 1999. godine, i trenutno vodi laboratorija za naprednu genomiku. Najviše vremena posvećuje uvođenju novih tehnologija za napredno sekvenciranje DNA te analizi osnove genskih oboljenja.

prim.prof.dr.sc.
Vida Čulić

Vida Čulić je pedijatrica, subspecijalistica medicinske genetike, profesorica koja je dugi niz godina vodila Odsjek za medicinsku genetiku i Laboratorij za humanu genetiku. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a specijalizaciju iz pedijatrije na Klinici za dječje bolesti, KBC Zagreb. Poslijediplomski studij Medicinske genetike je završila na KBC Zagreb, Klinika za dječje bolesti, Zavod za medicinsku genetiku, pod vodstvom prof. dr. sc. Ljiljane Zergollern Čupak. Educirala se dodatno u Ospedale San Gerardo, Universita di Milano Clinica Pediatrica i Centro di ricerca “M. Tettamanti” Leucemie ed emopatie infantili. Organizirala je veliki broj simpozija i tečajeva iz područja medicinske genetike i pedijatrije. Urednica je dva sveučilišna udžbenika, 11 poglavlja u 5 knjiga te je objavila veliki broj radova citiranih u CC i SCI časopisima.

dr.sc. Erden Radončić

Erden Radončić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist humane reprodukcije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Skopju 1991. te odmah nakon toga upisao i završio poslijediplomski studij iz Kliničke imunologije na Medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio je 1998. u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Magistrirao je 1999. iz područja reprodukcijske imunologije, a doktorirao 2006. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, iz područja biomedicine i zdravstva. Od 2009 stječe zvanje subspecijaliste humane reprodukcije. Od 2016 je osnivač i suvlasnik Poliklinike Repromed, Zagreb.

dr.sc. Robert Belužić

Robert Belužić diplomirao je molekularnu biologiju na zagrebačkom PMF-u. Doktorirao je na istraživanju rijetke nasljedne metaboličke bolesti, a posljednjih nekoliko godina  bavi se DNA- i proteinskim mikročipovima te NGS-om (Next-Generation Sequencing). Cilj mu je razvoj praktičnih primjena ovih tehnologija u dijagnostici, prevenciji i liječenju bolesti.

Lovro Trgovec-Greif, mag. biol. mol.

Lovro Trgovec-Greif bioinformatičar je na Institutu Ruđer Bošković. Magistrirao je na Sveučilištu u Amsterdamu baveći se analizom oralnih i fekalnih mikrobioma. Zanimaju ga teorijska objašnjenja bioloških fenomena i mogućnosti predviđanja budućih ponašanja, a u genetici vidi veliku mogućnost za unaprijeđenje zdravlja i kvalitete života. Trenutno radi na projektu Integrirani test za identifikaciju genetskih promjena koje uzrokuju neplodnost (GENOM-IGT), u sklopu suradnje Genoma i Instituta Ruđer Bošković.

Za dodatne informacije i pitanja slobodno nam se obratite!