O nama

Genom je kompanija koja okuplja molekularne biologe i genetičare s ciljem pružanja podrške pojedincima i zdravstvenim djelatnicima u izboru i provođenju genetičkog testiranja.

Kroz svoju mrežu partnera osigurava provedbu genetičkih analiza u akreditiranim laboratorijima i osigurava da je genetičko testiranje popraćeno odgovarajućim savjetovanjem i interpretacijom rezultata.

Maja Barbalić je osnivačica i direktorica Genoma. Po struci je molekularni biolog s dugogodišnjim znanstvenim iskustvom u proučavanju genetičke pozadine bolesti. Doktorirala je na PMF-u u Zagrebu. Kao postdoktorant i docent radila je 4 godine na UT Health Science Center at Houston gdje je stekla bogato znanje u istraživanjima humane genetike. Kao izvanredni profesor radila je na Medicinskom fakultetu u Splitu, a trenutno predaje na PMF-u u Splitu kao vanjski suradnik. Sudjelovala je u brojnim znanstvenim domaćim i međunarodnim projektima te je objavila preko 90 znanstvenih publikacija.

Monika Logara Klarić je voditeljica poslova u Genomu. Magistrirala je molekularnu biologiju i trenutno završava doktorski studij na PMF-u u Zagrebu. Veliki je entuzijast za osmišljavanje i primjenu genetičkih testova. Stručnjakinja u molekularnoj biologiji s višegodnišnjem iskustvom primjenom genetečkih testova u poboljšanju kvalitete života. Sudjelovala je u različitim znanstvenim projektima koji su iznjedrili niz različitih publikacija. Kombinirajući duboko razumijevanje molekularne biologije s iskustvom u poslovnom vođenju, cilj joj je unaprijediti poslovanje tvrtke kroz implementaciju inovacija koje potiču rast i pridonose stvaranju važnih vrijednosti za naše klijente.

Ana Fiolić je magistrirala eksperimentalnu biologiju (fiziologiju i imunobiologiju) na PMF-u u Zagrebu. Pored dijagnostičkog potencijala genetičkih testiranja interes joj je uloga genetike u prediktivnim testiranjima koji mogu omogućiti prevenciju, odgodu bolesti i bolju kvalitetu života. Rado će Vam odgovoriti na sva pitanja koja imate o genetičkim testiranjima i savjetovanju.

Stručni suradnici

Ivana Kolčić je specijalist epidemiologije i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, gdje je stekla i doktorat znanosti 2009. godine. Do sada je bila suradnica na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, glavni je urednik dva sveučilišna udžbenika i objavila je više od 190 znanstvenih radova, koji su citirani preko 20.000 puta. Osim epidemiologije kroničnih nezaraznih bolesti, populacijske genetike i medicine utemeljene na dokazima, unazad nekoliko godina veliki interes joj je i medicina životnog stila, iz znanstvene, profesionalne i osobne perspektive. Su-osnovala je Hrvatsku udrugu za medicinu životnog stila 2021. godine, a provodi i edukaciju i znanstvena istraživanja iz tog novog područja medicine. Poseban interes joj je mogućnost prevencije, ali i liječenja kroničnih bolesti pomoću promjene i prilagodbe životnih navika. Glavni cilj joj je poboljšanje kvalitete života i postizanje dugovječnosti za osobe koje su pod povećanim rizikom ili se već suočavaju s pretilošću, dijabetesom tipa 2, metaboličkim sindromom, kardiovaskularnim bolestima i drugim kroničnim bolestima.

Robert Belužić diplomirao je molekularnu biologiju na zagrebačkom PMF-u. Doktorirao je na istraživanju rijetke nasljedne metaboličke bolesti, a posljednjih nekoliko godina  bavi se DNA- i proteinskim mikročipovima te NGS-om (Next-Generation Sequencing). Cilj mu je razvoj praktičnih primjena ovih tehnologija u dijagnostici, prevenciji i liječenju bolesti.

Nikola Mesarić je magistar nutricionizma. Diplomirao je 2012. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na studiju prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam. Nakon završetka studija zapošljava se kao dijetetičar/nutricionist u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, u Službi za prehranu i dijetetiku. Sudjeluje na brojnim stručnim skupovima i edukacijama i koautor je edukativnih brošura iz područja dijetoterapije. Član je Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara (HDND). Zagovornik je preventivne uloge pravilne prehrane u pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti i prenosi svoja znanja o prehrani na stručan, ali jednostavan i praktičan način. U radu s ljudima, cilj mu je promovirati zdraviji način života i pristup prehrani temeljen na dokazima te pritom rado demistificira pojedine zablude o prehrani.

Tamara Žigman rođena je 20. svibnja 1981. u Zagrebu. Pohađala je XV
prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu. Studij medicine upisuje 1999. g na
Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija je više godina bila stipendist
Ministarstva znanosti Republike Hrvatske i Grada Zagreba i bila demonstrator na
katedrama za histologiju i patofiziologiju. Diplomirala je 2005. s odličnim uspjehom, a
stručni ispit za doktora medicine položila je 2006. nakon obavljenog pripravničkog
staža u KB “Sestre milosrdnice”.
Specijalizantski staž obavila je od 2013.-2017. u KBC “Sestre milosrdnice” u
Zagrebu kada polaže specijalistički ispit iz pedijatrije. Užu specijalizaciju iz
medicinske genetike započinje 2015. i obavlja ju u Zavodu za medicinsku genetiku i
bolesti metabolizma KBC-a Zagreb.
Subspecijalistički ispit iz medicinske genetike polaže 2017. Od 2015. se kroz rad u
genetskom savjetovalištu Klinike za tumore, međunarodne tečajeve i kongrese
upoznaje sa specifičnostima genetike tumora.
Autorica je i koautorica više znanstvenih i stručnih članaka te kongresnih sažetaka
na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Koautorica je i
jedna od urednica prvog izdanja “Smjernica za genetičko savjetovanje i testiranje na
nasljedni rak dojke i jajnika”. 

Vida Čulić je pedijatrica, subspecijalistica medicinske genetike i profesorica koja je dugi niz godina vodila Odsjek za medicinsku genetiku i Laboratorij za humanu genetiku. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a specijalizaciju iz pedijatrije na Klinici za dječje bolesti, KBC Zagreb. Poslijediplomski studij Medicinske genetike je završila na KBC Zagreb, Klinika za dječje bolesti, Zavod za medicinsku genetiku. Educirala se dodatno u Ospedale San Gerardo, Universita di Milano Clinica Pediatrica i Centro di ricerca “M. Tettamanti” Leucemie ed emopatie infantili. Organizirala je veliki broj simpozija i tečajeva iz područja medicinske genetike i pedijatrije. Urednica je dva sveučilišna udžbenika, 11 poglavlja u 5 knjiga te je objavila veliki broj radova citiranih u CC i SCI časopisima.

 

Erden Radončić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist humane reprodukcije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Skopju 1991. te odmah nakon toga upisao i završio poslijediplomski studij iz Kliničke imunologije na Medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio je 1998. u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Magistrirao je 1999. iz područja reprodukcijske imunologije, a doktorirao 2006. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, iz područja biomedicine i zdravstva. Od 2009 stječe zvanje subspecijaliste humane reprodukcije. Od 2016 je osnivač i suvlasnik Poliklinike Repromed, Zagreb.

Marko Mornar Jelavić je diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po struci je primarijus, specijalist interne medicine s užom subspecijalizacijom i doktoratom znanosti iz područja kardiologije. Također je znanstveni suradnik pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavao u KBC-u Rebro, KBC-u Sestara Milosrdnica, KB-u Sveti Duh i Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju “Srčana”. Dio svoje stručne karijere proveo je kao voditelj odjela interne medicine i hemodijalize u Domu zdravlja Zagreb Istok, najveće izvanbolničke dijalize u RH, čije poslovanje je u nekoliko navrata od strane nadležnih stručnih društava i Ministarstva zdravstva RH ocijenjeno respektabilnim. Nekoliko godina obnašao je i funkcije člana Upravnoga i Stručnoga vijeća Doma zdravlja Zagreb-Istok te sindikalnog povjerenika Poliklinike „Srčana“. Autor je preko 50 stručnih publikacija i kongresnih sažetaka objavljenih u međunarodno recenziranim časopisima u Europi, SAD-u i Kini te nekoliko poglavlja u sveučilišnim udžbenicima za Medicinski i Stomatološki fakultet u Zagrebu. Kontinuirano se educiram na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. 

Stručni savjetnici

Dr. Alić je završio svoje studije na Sveučilištu New South Wales, Australija, uključujući doktorat pod nadzorom profesora Dawesa. Njegovo prvo poslijedoktoratno iskustvo bilo je u području biokemije transkripcije od strane polimeraze III kvasca, s doktorima Carlesom i Rivom na Commissariat à l’énergie atomique, Francuska. Došao je na UCL kao stipendist EMBO/Marie Curie kako bi surađivao s profesorom Partridgeom. Započeo je vlastiti laboratorij na UCL-u 2013. godine.

Eric Boerwinkle je dekan Sveučilišta zdravstvenih znanosti u Houstonu (UTHealth). Pridružio se fakultetu UTHealth-a 1986. godine te je bio predsjednik Odjela za epidemiologiju, ljudsku genetiku i okolišno zdravlje na UTHealth-a od 2003. do 2015. godine. Također je bio direktor Centra za ljudsku genetiku na Instituutu za molekularnu medicinu (IMM) Zaklade Brown za prevenciju bolesti ljudi, koji su dio UTHealth-a. Također je djeluje u zakladi Kozmetsky Family. Autor je više od 1.000 znanstvenih radova, a Boerwinkle je predvodio istraživanja o korelaciji varijacija u genomu i ispoljavanju bolesti. On i njegovi kolege proveli su prvo svjetsko istraživanje na razini genoma za različite čimbenike rizika od kardiovaskularnih bolesti, uključujući hipertenziju i dijabetes. Ova istraživanja pružila su ključne korake u razvoju lijekova koji smanjuju rizik od bolesti te u izumu i primjeni poligenetskih analiza rizika za identifikaciju osoba s povećanim rizikom od različitih učestalih bolesti. Boerwinkle je bio član nekoliko nacionalnih istraživačkih odbora, uključujući Savjetodavni nacionalni institut za istraživanje ljudskog genoma i Odbor vanjskih savjetnika Nacionalnog instituta za srce, pluća i krv, dijelova Nacionalnih instituta za zdravstvo. Također je bio član vijeća za Ured direktora Nacionalnih instituta za zdravstvo.

Arslan Berbić ima raznoliko radno iskustvo obuhvaćajući različite uloge u biotehnološkoj i genomskoj industriji. Godine 2016. započeo je kao pripravnik u EMBL-u. Godine 2017. radio je kao potpredsjednik u OlaWell-u, istovremeno obnašajući dužnost voditelja korporativnog razvoja u Veritas Genetics, tvrtki za genetsko testiranje. Godine 2018. postao je potpredsjednik operacija u Samplify Bio-u. Godine 2019. suosnovao je i obavljao dužnost izvršnog direktora u Boston Genetics-u, tvrtki za interpretaciju genoma. Ova je tvrtka kasnije preuzeta od strane Genomenona 2023. godine. Od 2021. godine također je radio kao predstavnik za upise alumnija na Phillips Exeter Academy. Godine 2022. prešao je na rad na projektima spajanja i preuzimanja u LetsGetChecked-u, prije nego što je u svibnju 2023. postao voditelj poslovnog razvoja u Genomenonu. Osim toga, od siječnja 2023. godine i službeni je član Forbes Business Council-a. Arslan Berbić pohađao je Phillips Exeter Academy od 2012. do 2015. godine, gdje je završio srednjoškolsko obrazovanje. Nakon toga, upisao se na Gustavus Adolphus College 2015. godine i ostao tamo do 2018. godine. Na Gustavus Adolphus College-u, studirao je ekonomiju.

Za dodatne informacije i pitanja slobodno nam se obratite!

NAZOVI