Otkrijte što nosite u genima

Saznajte informacije pohranjene u vašim genima koje mogu biti korisne za vas i vašu obitelj

Inovativni preventivni test koji pruža analizu rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Idealno rješenje za zdrave osobe koje žele unaprijed saznati svoje genetske predispozicije i fokusirati se na nužne promjene u svom životnom stilu.

Omogućuje detekciju mutacija koje bi mogle uzrokovati nasljedne poremećaje kod buduće djece. Idealno za partnere koji žele saznati nose li ‘skrivene’ recesivne varijante za bolesti koje se mogu ispoljiti u potomstvu i pripremiti za skoru trudnoću.

Testiranje svih varijanti unutar genoma relevantnih za zdravlje, a čiji se učinak može spriječiti. Idealno za zdrave osobe koje žele saznati detalje svoga genoma kako bi optimizirali svoje zdravlje u budućnosti. Analiza cijeloga genoma čiji se podaci mogu koristiti cijeli život.

Što donosi testiranje?

Rana detekcija i prevencija:

Genetičko testiranje može otkriti genetičke promjene koje su povezane s povećanim rizikom za određene bolesti kao što su rak, srčane bolesti ili dijabetes.

Rana detekcija ovih genetskih faktora omogućava osobama da poduzme preventivne korake kako bi smanjili rizik ili ranije intervenirali ukoliko se bolest razvije.

Personalizirani pristup zdravlju:

Genetički testovi omogućavaju bolje razumijevanje individualnih genetskih karakteristika što može pomoći osobama da dobiju personalizirane preporuke o načinu života, ishrani i medicinskim intervencijama koje su najbolje prilagođene njihovom genetskom profilu.

Planiranje obitelji:

Genetičko testiranje može pružiti informacije o riziku za nasljeđivanje određenih genetskih poremećaja ili bolesti.

Može pomoći parovima da donesu informirane odluke o planiranju porodice, uključujući mogućnost prenatalnih testova ili drugih intervencija.

 

Praćenje zdravlja tokom vremena:

Informacije o genetskom profilu ostaju iste tokom života. Ovo omogućava osobama da redovno prate svoje zdravlje i pravremeno na eventualne promjene u genetskim rizicima.

 

 

NAZOVI