Veracity® test

NIPT nove generacije

trisomiju kromosoma 21 (Downov sindrom)

trisomiju kromosoma 18 (Edwardsov sindrom)

trisomiju kromosoma 13 (Patauov sindrom)

aneuploidije X i Y kromosoma

mikrodelecijski sindrome

 Može se napraviti već od 10. tjedna trudnoće.

Siguran je za majku i za bebu jer se izvodi jednostavnim vađenjem krvi majke.

Primjenjiv je u jednoplodnim i blizanačkim trudnoćama.

Osjetljivost i specifičnost VERACITY® testa su dokazane u tri kliničke validacijske studije.

Rezultati stižu liječniku u roku od 4 do 7 radnih dana.

Veracity® test koristi nenadmašnu tehnologiju koja omogućuje otkrivanje najčešćih kromosomskih aneuploidija i mikrodelecijski sindroma te mjerenje fetalne frakcije s neusporedivom točnošću.

 

Jedinstvene značajke Veracity® testa

Ciljana analiza

VERACITY® je dizajniran za duboku analizu specifičnih genomskih regija čime se povećava preciznost i točnost.

Detaljna analiza

VERACITY® izolira fragmente DNK iz ciljanih regija na kromosomima od interesa i čita ih na iznimno visokoj dubini očitanja, poboljšavajući statističku točnost analize i povećavajući osjetljivost i specifičnost.

Točna analiza

VERACITY® koristi inovativni softver koji točno izračunava fetalnu frakciju što povećava robusnost i pouzdanost testa.

Koje su opcije Veracity® testa

Analizira kromosome 13, 18 i 21 u fetalnom genomu, identificirajući kromosomske aneuploidije.

Rezultati su dostupni u roku od 4 do 7 radnih dana.

Cijena: 430 EUR

Analizira kromosome 13, 18, 21, X i Y u fetalnom genomu, identificirajući kromosomske aneuploidije.

Rezultati su dostupni u roku od 4 do 7 radnih dana.

Cijena: 475 EUR

Analizira kromosome 13, 18, 21, X i Y u fetalnom genomu, identificirajući kromosomske aneuploidije i DiGeorge sindrom (22q11.2), 1p36 delecijski sindrom, Smith-Magenis sindrom (17p11.2) i Wolf-Hirschhorn sindrom (4p16.3)

Rezultati su dostupni u roku od 4 do 7 radnih dana.

Cijena: 525 EUR

O analiziranim genetičkim promjenama

Genetičke promjene uzrokovane su neželjenim promjenama u genomu koje se događaju tijekom začeća. Veracity otkriva tri vrste genetskih stanja:

Autosomne aneuploidije: genetičke promjene koje se javljaju u parovima kromosoma 21, 18 i 13. Aneuploidije cijelog kromosoma mogu se odnositi na slučajeve u kojima kromosomi imaju dodatnu kopiju (trisomija) ili kopiju koja nedostaje (monosomija).

Aneuploidije spolnih kromosoma: genetičke promjene koje se javljaju u paru kromosoma 23, koji definira spol. Žene imaju dva X kromosoma dok muškarci imaju jedan X i jedan Y kromosom. Aneuploidije spolnih kromosoma nastaju kada postoje dodatne kopije X ili Y kromosoma ili nedostaje kopija X kromosoma.

Mikrodelecije: genetičke promjene uzrokovane gubitkom dijela kromosoma. Mikrodelecije karakteriziraju kongenitalne abnormalnosti i intelektualno oštećenje.  Simptomi variraju ovisno o veličini i mjestu mikrodelecije.

Siguran

Nema medicinskog rizika za trudnicu ni bebu

Precizan

> 99,9%

Brz

Dostupna od 10. tjedna trudnoće, a rezultati mogu biti dostupni unutra 7 radnih dana

NAZOVI