Genetski savjetnik – posao budućnosti

Posted on 15.12.2016.

Zbog brzog napredovanja molekularne biologije i razvoja tehnologije unazad par godina, genetski testovi su zavladali dijagnostičkim laboratorijima. Genetička informacija može biti od izuzetne važnosti za samog pojedinaca, ali i za cijelu obitelj, te može doprinijeti kvalitetnijem životu.

Genetsko savjetovanje je proces koji pomaže ljudima da razumiju i da se prilagode svim implikacijama koje donosi genetsko testiranje. Implikacije mogu biti medicinske, psihološke i obiteljske prirode a dolaze zajedno s genetskom dijagnozom bolesti ili poremećaja. Proces se sastoji od razgovora s pacijentom prije i poslije genetskog testiranja te uključuje interpretaciju obiteljske i osobne medicinske povijesti čime se procjenjuje rizik (ponovne) pojave bolesti, edukacije o načinu nasljeđivanja, procesu testiranja te što rezultati znače za pacijenta i njegovu obitelj.

Danas već postoji veliki broj genetskih testova koji mogu pridonijeti kvalitetnijem životu, ali još uvijek je prisutan mali broj genetskih savjetnika, posebno u Europi. Najveći pomak u genetskom savjetovanju je napravio SAD, gdje se školovanje za profesiju genetskog savjetnika pojavilo još početkom 70tih. Procjenjuje se da će porast zanimanja genetskog savjetnika u SAD biti 29% od 2014. do 2024. godine, mnogo veći od prosjeka svih zanimanja. Edukacija genetskog savjetnika je kompleksna jer podrazumijeva stjecanje znanja iz genetike, medicine i psihologije. Ovo je sve nužno kako bi se omogućilo opsežno i kvalitetno genetsko savjetovanje. Školovanje obično podrazumijeva 2 ili 3 godine poslijediplomskog studija. Velika Britanija je prva zemlja u Europi koja je uvela formalnu naobrazbu za genetskog savjetnika (1992.). Poslijediplomski studiji za genetskog savjetnika danas postoje i u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Norveškoj, Turskoj i Nizozemskoj. S porastom genetskih testova i njihovom sve većom prisutnošću u medicinskoj praksi, profesija genetskog savjetnika se može smatrati jednom od profesija budućnosti.

Moramo biti svjesni da područje genetike brzo napreduje te da je uključeno u sve aspekte medicine – od same dijagnostike bolesti pa do izbora odgovarajuće terapije. Zbog toga moramo prihvatiti činjenicu da će genetsko savjetovanje biti važan dio zdravstva. Educirajući buduće genetske savjetnike ćemo omogućiti da pacijenti pristupaju genetskom testiranju dobro informirani i pod vodstvom stručne osobe.

Izvori:

Cordier C, Lambert D, Voelckel AM, Hosterey-Ugander U and Skirton H. A profile of the genetic counsellor and genetic nurse profession in European countries. J Community Genet (2012) 3:19–24

http://www.sciencemag.org/careers/2016/06/genetic-counseling-growing-area-opportunity

http://www.macleans.ca/education/as-dnas-secrets-are-revealed-genetic-counsellors-interpret-results/

NAZOVI