Što donosi mulitigensko testiranje za nasljedne oblike raka?

Posted on 08.05.2017.

Praksa genetskog testiranja za nasljedne oblike raka postaje sve prisutnija u kliničkom okruženju. Jedan od razloga je i mogućnost korištenja multigenskih panela (koji analiziraju više gena istovremeno) jer genetske promjene u različitim genima mogu uzrokovati isti poremećaj i/ili bolest. „Tradicionalni“ genetski testovi uključuju analizu samo jednog gena što u velikom broju slučajeva produžuje vrijeme do konačne dijagnoze čime se povećavaju i sami troškovi testiranja.

U nedavnom istraživanju objavljenom u časopisu The Journal of the American Medical Association Oncology,  multigensko testiranje je provedeno na 1046 žena koje su zadovoljavale kriterije za BRCA 1/2 testiranje, ali im nisu utvrđene genetske promjene unutar gena BRCA 1/2. Multigenskim testiranjem je kod 63 žena utvrđeno da nose mutacije u nekom od drugih testiranih gena povezanih s rizikom za nasljedni rak dojke i jajnika, kao što su CHEK2, ATM, PALB2 ili geni karakteristični za Lynch sindrom (MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2).

Također nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Clinical Oncology je obuhvatilo multigensko testiranje 1058 pojedinaca s nekim oblikom malignog oboljenja probavnog trakta (većinom raka debelog crijeva). Rezultati su pokazali da čak 105 (9.9%) pacijenata nosi mutaciju koja povećava rizik za rak debelog crijeva. U 3.1% slučajeva nađena je patogena mutacija u genima odgovornima za Lynch sindrom (geni MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2), dok u 7% slučajeva nađena je patogena mutacija u jednom od ostalih gena iz multigenskog panela kao što je APC, BRCA1/2, MUTYH, PALB2, ATM, CDKN2A, TP53, CHEK2, BARD1, BRIP1 i NBN.

Trenutni nedostatak multigenskih panela je mogućnost detekcije genetskih promjena za koje još nije ustanovljena klinička implikacija što znači da nije utvrđeno da li ova promjena doprinosi razvoju bolesti. Ovakav rezultat može psihološki nepotrebno opteretiti pacijenta. S druge strane, zbog brzog napretka u ovom području znanosti, broj genetskih promjena nepoznatog kliničkog značaja je sve manji. Kvalitetno informiranje prije i poslije genetskog testiranja, te kontinuirano praćenje pacijenta može umanjiti stres koji dolazi s pozitivnim rezultatom ili identificiranom promjenom nepoznatog kliničkog značaja.

Izvor:

Desmond A, Kurian AW, Gabree M, Mills MA, Anderson MJ, Kobayashi Y, Horick N, Yang S, Shannon KM, Tung N, Ford JM, Lincoln SE, Ellisen LW. Clinical Actionability of Multigene Panel Testing for Hereditary Breast and Ovarian Cancer Risk Assessment. JAMA Oncol. 2015., 943-51. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.2690.

Yurgelun MB, Kulke MH, Fuchs CS, Allen BA, Uno H, Hornick JL, Ukaegbu CI, Brais LK, McNamara PG, Mayer RJ, Schrag D, Meyerhardt JA, Ng K, Kidd J, Singh N, Hartman AR, Wenstrup RJ, Syngal S. Cancer Susceptibility Gene Mutations in Individuals With Colorectal Cancer. J Clin Oncol. 2017., 35(10):1086-1095. doi: 10.1200/JCO.2016.71.0012.

NAZOVI