Primjena genske terapije u liječenju nasljedne distrofije mrežnice

Posted on 11.03.2021.

U posljednjih pet godina zabilježen je veliki napredak u području genske i stanične terapije te su, nakon više desetljeća napora, odobrene prve genske terapije u kliničkoj praksi. To uključuje prvu terapiju na bazi oligonukleotida kao što je Spinraza, različite stanične terapije i in vivo genske terapije. U najjednostavnijem obliku, genska terapija podrazumijeva uvođenje funkcionalnog gena u stanice kako bi se nadomjestio nefunkcionalni gen. Na ovaj način dolazi do stvaranja proteina čiji nedostatak vodi do razvoja bolesti te se bolest može izliječiti ili zaustaviti njezina progresija. Genske terapije liječe različite kliničke indikacije uključujući neuromišićne bolesti, rak i nasljednu distrofiju mrežnice za koju je odnedavno dostupna terapija i u Hrvatskoj. 

Nasljedne distrofije mrežnice čine vrlo heterogenu grupu bolesti koju karakterizira gubitak funkcije fotoreceptora i glavni su uzrok nepovratne sljepoće kod ljudi. Do danas je poznato skoro 300 gena čije mutacije uzrokuju bolesti mrežnice. Za distrofiju mrežnice uzrokovanu mutacijama u jednom od tih gena, RPE65, je dostupna genska terapija. U stanice mrežnice se ubacuje zdravi gen RPE65, koji inače kodira za protein odgovoran za ispravno funkcioniranje vizualnog ciklusa. Gen se u stanice uvodi putem vektora (modificirani adeno-asocirani virus). Stanice potom sintetiziraju zdravi protein te se nadomješta funkcija oštećenog gena i zaustavlja progresija bolesti. Primjena terapije je jednokratna.

S obzirom da se ovom genskom terapijom ubacuje funkcionalni gen RPE65, terapija može biti učinkovita samo za osobe kod kojih su uzročnici bolesti mutacije u ovom genu. Stoga je prije terapije potrebno provesti genetičko testiranje za gen RPE65 kako bi se utvrdilo postojanje mutacije u obje kopije ovoga gena (tzv. homozigoti), tj. mutacije koje čine ovaj gen nefunkcionalnim.

Genska terapija za nasljedne distrofije mrežnice zbog mutacija u RPE65 je krajem 2017. godine odobrena u Americi, a Hrvatska je postala 6. zemlja u svijetu koja omogućuje svojim pacijentima ovu vrstu liječenja. Liječenje se provodi u Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ koja je ujedno i Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam te Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za dječju oftalmologiju. Očekuje se da će u budućnosti biti dostupne i druge učinkovite terapije za liječenje bolesti mrežnice uzrokovane mutacijama u nekim od ostalih gena povezanih s nasljednim distrofijama mrežnice.

Izvori:

https://www.reviewofophthalmology.com/article/a-new-gene-therapy-for-earlyonset-rp

https://www.chop.edu/treatments/gene-therapy-inherited-retinal-dystrophy-luxturna

https://www.kbsd.hr/Klinika-za-ocne-bolesti-lijeci-i-genskom-terapijom

NAZOVI